Handlekurv
0

Vilkår og personvern

Sted
Med mindre annet er avtalt, finner terapiene sted på vårt kontor i Drammensveien 155, 0277 Oslo eller online.

Metode
Terapiene bærer på prinsippene til EQ institute.

Honorar
Som hovedregel varer en sesjon med parterapi i 90 minutter med mindre annet er avtalt.  Parterapi koster kr. 1.750,- for 90 minutter.

Én til én terapi varer i 60 eller 90 minutter. Prisene er 1200,- for 60 minutter, og 1750,- for 90 minutter.

Alle priser er inkl. mva. Honoraret betales etter timen med vipps.

Dersom det er ønskelig kan det avtales å gjennomføre et individuelt tilpasset parkurs som går over fem sesjoner. Dette betales da på forskudd etter faktura. Prisen for parkurset er kr. 11.000,-

Avbestilling av time
Avtalt time kan avbestilles senest 24 timer på forhånd. Timer som ikke er avbestilt må betales.
Avbestilling kan gjøres ved å sende SMS til tlf. 92648279, og vi sender bekreftelse tilbake om at avbestillingen er mottatt. Pass på at meldingen er tydelig med navn og møtedagen det gjelder.

Taushetsplikt
Vårt arbeid med klienter er underlagt taushetsplikt, og det er således vår plikt å ikke bringe videre opplysninger som kommer frem i terapiene. Dere som klienter står fritt til å redegjøre for alt som skjer i timene overfor hvem dere vil, med mindre det motsatte er konkret avtalt. Vi anbefaler at dere viser respekt for hverandre og ikke omtaler den felles terapien til andre med mindre dere er blitt enige om det.

Ansvar og rammebetingelser
Den som får terapi er vårt hovedfokus, og vårt mål er å hjelpe personer til å utvikle sitt potensiale.

Vi presiserer at par i terapi er de som har ansvaret for parforholdet og utviklingen av samlivet, også om dere skulle velge å avslutte parforholdet.
I vårt arbeid med personer følger vi de etiske prinsipper som er vedtatt av Norsk Forening for EQ-terapeuter NEQ:  www.eqterapeutene.no
Her finnes det også beskrevet klagemuligheter og prosedyrer ved brudd på de etiske prinsippene.

Behandling av personopplysninger
Vi registrerer alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato, samt kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og adresse.


Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos EQ terapeut Svava Thorhallsdottir mneq

Svava Thorhallsdottir (org.nr.924 380 926), er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:
• Personer i terapi.
• Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:
• Registrere nye klienter.
• Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.
• Fakturering.

Personopplysninger som behandles og lagres er:
• Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
• Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer, adresse og organisasjonsnummer.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:
• Å overholde avtalen med personer.
• Eksplisitt samtykke.
• Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
• Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:
• Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
• Få innsyn i sine personopplysninger.
• Endre sine personopplysninger.
• Be om sletting av sine personopplysninger.
• Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger
Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger
Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Bruk av informasjonskapsler
Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Klagerett
Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt på epost, svava@eqi.no, eller telefon +47 92648279.