Handlekurv
0

Følelser


Hva er følelser?

Følelsene dine er et av kroppens signalsystem. Følelsene fantes lenge før tankene og språket ble utviklet.
Alle følelser er knyttet til et behov.
Frykt trenger trygghet. Skam trenger anerkjennelse og bekreftelse. Sinne trenger å sette grenser og sorg trenger trøst.

Følelser kan være altomslukende og lammende. Følelser kan bli så store at vi ønsker å avslutte våre liv. Det er derfor dødsviktig å rydde opp i følelsene sine og gi dem plass og lytte til dem. Gir vi følelsene plass slik som vi gjør på skolen og i terapi så fyller de oss mindre og det blir mer plass til roen.

Følelsene våre er livsviktige. De sørger for at vi unngår fare, forblir i flokken og forblir tilknyttet våre nærmeste, slik at vi overlever. Følelser fargelegger opplevelser og forsterker minnene våre i hukommelsen. De organiserer oss innvendig, binder sammen opplevelser og hendelser og skaper mening, slik at vi kan forstå oss selv og andre. Følelsene hjelper oss å vite hva vi liker og ikke liker, ta valg, og gir oss retning og handlekraft.

Noen ganger er følelsene vi bærer gamle, fastlåste og ubearbeidede følelser som ikke gir oss god informasjon om behovene våre i dag – fordi de hører fortiden til.

Og noen ganger dekker vi over våre følelser med andre følelser for å tilpasse oss omgivelsene.
Vi kan fremstå som sinte og avvisende, men så er vi egentlig veldig såret.
Ofte kan det være skremmende å kjenne på tristhet og følelsen av avmakt, da kan det være tryggere å kjenne og vise sinne.

Vi kan også vise tristhet når vi egentlig er sinte, vise glede når vi er triste, eller uttrykke redsel når vi egentlig skammer oss over noe helt annet. Alle følelser kan fungere som en beskyttelse mot det vi egentlig føler.

Gamle fastlåste følelser og feilsignaler av følelser som er ment til  å beskytte oss, kan føre til mye smerte, forvirring og uro.

Av erfaringer har vi lært oss at det kan være hensiktsmessig å beskytte oss selv i ulike situasjoner. Det er sårbart å eksponere sine innerste følelser, vi kan risikere å bli avvist, såret, eller latterliggjort, eller at vår sårbarhet blir brukt mot oss.

Det er derfor jeg synes alle dere som går på skolen og de som kommer til oss i terapi er så utrolig modige.
De fleste har lært at det er best å skjule vår sårbarhet også kommer dere til EQ og åpner hjertene deres for oss og hverandre.